Hea isa on hindamatu väärtus

Isad jalutavad vankritega ringi, käivad lastega mänguväljakul ja jäävad isapuhkusele. Üha kasvav trend meeste seas, kes ilmselt ise ei aimagi, kui palju head nad oma kohaloluga lastele teevad.

Tekst: Kaire Talviste / ilmus ajakirjas Psühholoogia Sinule

Ema olulisuses pole kahtlust. Ent jutud isade tähtsusest on nii arutelude sügavuse kui sageduse poolest taandunud umbes samale tasemele, kui jutud kassidest või koertest. Pikka aega on ka teadusuuringutes jäänud isad tähelepanuta, ent seegi on sarnaselt Eesti tänavapildile muutumas. Avastused on põnevad.

Lapse emotsionaalse ja sotsiaalse tervise seisukohast on määrava tähtsusega kaks esimest eluaastat. Kui lapse turvatunde- ja lähedusvajadus on tagatud, loob see parima pinnase rahulikuks arenguks. Pikka aega on kehtinud arusaam, et see lähedane inimene peaks olema ema, ent Iowa ülikooli teadlaste uuringust selgus, et sama edukat võib seda rolli täita ka isa.

Kui isad lastega tegelevad on poistel vähem käitumis- ja tüdrukutel psühholoogilisi probleeme.

Uppsala ülikooli arst dr Anna Sarkadi tegi kokkuvõtte 24-st isadega seotud uuringust ja leidis, et kui isad lastega tegelevad, on poistel vähem käitumis- ja tüdrukutel psühholoogilisi probleeme. Just need kaks peamist murekohta – noorukite huligaanitsemine ja neidude depressiivsus – ilmnevad selgesti teismeliseeas. Ühtlasi märkas dr Sarkadi isade positiivset mõju laste arengule ja võimekusele. Palju sõltub muidugi sellest, millise rolli isa võtab. Kas ta on vaid spermadoonor või lööb ta oma laste elus ja arengus aktiivselt kaasa.

Isa armastuse ja mõistmise puudumine muutis lapsed agressiivseks, vägivaldseks ja emotsionaalselt ebastabiilseks.

Mõne lapse jaoks on isa armastus, tähelepanu ja pühendumine isegi suurema kaaluga kui ema oma. Sellisele järeldusele jõudsid Connecticuti ülikooli teadlased, kes uurisid, kuidas on laste arengut mõjutanud vanemate tõrjuv hoiak ja teisalt tunnustus ning heakskiit. Isa armastusel oli laste jaoks suurem kaal, samavõrra oli tugevam mõju laste vaimsele tervisele ka isade tõrjuval hoiakul. Isa armastuse ja mõistmise puudumine muutis lapsed agressiivseks, vägivaldseks ja emotsionaalselt ebastabiilseks. Samuti põhjustas see rohkem käitumisprobleeme, depressiooni ja ainete kuritarvitamist. Selge on see, et kuritahtlikud isad ei tule lapsele kasuks ja parem on neist eemale hoida.

Empaatiavõime kujunemist uurinud McGilli ülikooli psühholoog Richard Koestner oli saadud tulemustest üllatunud. Oluline polnud mitte see, kui armastavad olid laste vanemad, vaid see, kui palju aega veetis isa oma lastega. Toronto ülikooli teadlased uurisid magnetresonatstomograafiga aju regeeringuid sellele, kui katsealustele näidati vanemate nägusid. Kui ema näo puhul vallandus aktiivsus mitmetes aju osades, siis isade nägude puhul reageeris ajus sabatuum, mis on seotud naudingute ja armastuse tundega.

Kui lapsepõlve mälestused isaga koosveedetud ajast on head, lükkavad tütred esimest vahekorda pigem edasi.

Psühholoog Melanie Horn Mallers avastas, et pojad, kellel on isast meeldivad mälestused, tulevad täiskasvanuna paremini toime igapäevase stressiga. Arizona ülikooli psühholoog Bruce J. Ellis on mitmete oma uuringutega jõudnud järelduseni, et isadel on suur mõju tütarde seksuaalkäitumisele. Kui lapsepõlve mälestused isaga koosveedetud ajast on head, lükkavad tütred esimest vahekorda pigem edasi. Vastupidisel juhul aga alustavad seksuaaleluga varem ja neil esineb rohkem riskikäitumist.

Mis iseloomustab HÄID isasid?

See loetelu on pikk nagu laste jõulusoovide nimekiri, aga sellest ei maksa heituda. Anna endale andeks, kui selgub, et sa polegi täiuslik isa, sest keegi ei ole. Aga ikka on hea teada, mis suunas liikuda. Niisiis head isad: nad löövad aktiivselt kaasa laste elus, on laste tegemistest huvitatud ja kohal lapse arengu murrangulistel aegadel ning olulistel sündmustel. Need hetked on kulla hinnaga, sest sööbivad igaveseks laste mälestustesse.

Neil on oma lastega head suhted, sest nad on kättesaadavad ja leiavad aega, et lapsega rääkida ning maailma asjade üle arutleda. Nad teavad, mis paneb last muretsema, milles ta tuge vajab, kui ta on hädas, ent sedagi, mis last rõõmustab ja mis talle meeldib. Ta õpetab lapsele praktilisi oskusi ja jagab elutarkust.

Hea isa ei kaota laste nähes enesevalitsust ega muutu vägivaldseks, ta tunnistab oma vigu ja mõistab ka lapse eksimusi.

Head isad loovad võimalusi olla oma lastega päris omaette – ilma ema assisteerimiseta. Nad tunnustavad lapse head käitumist ja saavutusi – nad ei häbene näidata sedagi, kui nad on oma lapse üle uhked. Halvasti käituvaid lapsi kutsuvad nad korrale ja näitavad, et igal teol on tagajärjed. Oma nõudmistes on nad järjekindlad. Hea isa ei kaota laste nähes enesevalitsust ega muutu vägivaldseks. Ta tunnistab oma vigu ja mõistab ka lapse eksimusi.

Hea isa kohtleb oma laste ema austusega ja on eelkõige eeskujuks – just selliseks, milliseks ta loodab oma last kunagi kasvavat. Selliste isade lapsed paistavad juba kaugelt silma – nad on nii füüsiliselt kui vaimselt aktiivsemad ning sotsiaalsemad.

Kui isa ei pane last tähelegi, võib laps korda saata aga midagi keelatut, sest siis saab ta vajalikku tähelepanu, mis sest et negatiivset. Isa olulisim ülesanne pole kehestada oma laste üle kontrolli, vaid neile tähelepanu pöörata ja kinnitada, et nad on olulised ja väärtuslikud just sellisena nagu nad on. See, mida isa lapsele tagasi peegeldab, sellisena laps end ka näeb. See ei tähenda, et isa peaks last kogu aeg kiitma või talle valetama, et ta oli jalgpallis väga tubli, kuigi kõigile on ilmne, et ta tegelikult seda polnud. Isa peaks lapsele kinnitama, et ta on piisav sellisena nagu ta on. Ja tõsi on ka see, et mõnikord mängib laps kehvasti ja mõnikord hästi.

Ära ei tohiks unustada seda, et teismeline vajab sama palju tähelepanu ja aega, kui väikelaps.