Lähisuhetes passiivagressiivsega

TESTI, kas oled suhtes passiivagressiivse inimesega.

1. Vaenulik suhtlemine ja käitumine

Passiivagressiivne vajab enda kõrvale kedagi, kes oleks tema vaenulikkuse objektiks. Enamasti on ta suhtes kaassõltlasega, kellel on madal enesehinnang ja kes leiab kaaslase halvale käitumisele õigustusi.

2. Teised on süüdi

Passiivagressiivne partner võib sind kergesti segadusse viia, sest kunagi pole tema milleski süüdi, kunagi ei võta ta vastutust. Kui süüdi pole sina, siis ilmselt mõni kolleeg, liiklusummik vms. Ta tunneb sageli end ohvrina ja et teda koheldakse ebaõiglaselt.

3. “Unustab” olulisi asju ja tähtpäevi

Ta ei pruugi viha üldse välja näidata, sest on lapsena õppinud, et see on halb tunne. Viha immitseb aga välja varjatult tema tegudes või tegematajätmistes, ütlemistes ja hoiakutes. Näiteks „unustab” passiivagressiivne partner olulisi tähtpäevi ja kokkuleppeid või ei jõua õigeks ajaks kohale.

4. Ei väljenda oma ootusi otse

Passiivagressiivne inimene ei väljenda oma vajadusi ja soove selgelt, vaid eeldab, et partner aimab neid õhust või loeb tema silmist. Sisimas soovib ta väga emotsionaalset kontakti, ent kardab seda kui tuld. Ta kardab intiimsust, lähedust ja sõltuvust.

5. Ülitundlik kriitika osas

Ta ei näita oma tundeid ega jaga seda, mis temaga toimub. Hoidku jumal selle eest, kui see avalikuks tuleb! Tema ego on nii kergesti haavatav, et ta ei kannataks seda välja, kui teda kritiseeritakse. Et seda ei juhtuks on ta loonud hirmuõhustiku näiteks uksi paugutades, autoga kihutama hakates või ootamatult lahkudes.

6. Väldib olulistel teemadel rääkimist

Ta ignoreerib suhteprobleeme ja kui sa sunnid teda nendega tegelema, tõmbub ta täielikult eemale nii sinust kui suhtest. Nii jäävad kõik olulised vestlused lõpetamata, vaidlused lahendamata ja kasvab üha enam teemade hulk “millest me ei räägi”. See on kiirtee suhte allakäigule.

7. Karistab sind vaikusega 

Kui vastandud passiivagressiivsele inimesele, siis tõenäoliselt karistab ta sind täieliku vaikimisega, mis kestab üldjuhul nii kaua, kuni sina lõpuks alla annad ja “jääd” sulatama hakkad. Kuna ta ei räägi, tuleb sul endal välja nuputada, mida sa siis nüüd valesti tegid. Ja kuigi sa tead täpselt, et sina ei algatanud seda tüli ja sina pole süüdi, oled ikkagi lõpuks sina see, kes tema “ukse” taga kraabib, et taastada normaalne suhtlus.