Kas suhe on pärast kõrvalehüpet veel võimalik?

Vasta küsimusele JAH või EI ja loenda positiivsed vastused lõpus kokku.

 1. Kas teie abielu on kestnud enam kui 10 aastat?
 2. Kas teil on lapsi?
 3. Kas teil on ühiseid kinnisvaralaene?
 4. Kas teil on koduloomi?
 5. On teil ühiseid sõpru?
 6. Kas seksite tihedamini kui kord kuus?
 7. Kas saate orgasmi tihedamini kui 80% kordadest?
 8. Kas magate ühes voodis?
 9. Kas teed oma partnerile tihti komplimente?
 10. Kas parter teeb sulle tihti komplimente?
 11. Kas sa töötad kodus?
 12. Kas see oli teie suhtes esimene truudusemurdmine?
 13. Kas sinu vanemad on olnud truud?
 14. Kas olete omavahel arutanud, mida monogaamia teie kummagi jaoks täpselt tähendab?
 15. Kas teil on hea seks?
 16. On teil koos lõbus?
 17. Kas olete sellest rääkinud, mida petmine teie kummagi jaoks tähendab?
 18. Kas olete omavahel seksinud ka väljaspool magamistuba?
 19. On teil ühiseid hobisid või huvisid?
 20. Kas tunnustate teineteise kogemusi/läbielamisi?
 21. Kas hoolite üksteise tunnetest?
 22. Kas õhtustate koos?
 23. Kas olete kahe viimase aasta jooksul koos puhkamas käinud?
 24. Kas lahendate erimeelsused kahe kuni nelja päeva jooksul?
 25. Kas vastate üksteise küsimustele seoses kõnealuse petmisega?

Tulemused

JAH: 20+

On väga tõenäoline, et te mitte ainuüksi ei seljata truudusemurdmist, vaid liigute juba praegu rahuldustpakkuvama kooselu suunas. Olete head suhtlejad ja tegelete oma probleemidega.

JAH: 10-15

Olete tõenäoliselt läbimas petmisejärgse etapi taastumisfaasi ja hakkate mõistma, miks truudusemurdmine aset leidis. Olete peagi valmis otsustama, kas peaksite kokku jääma või mitte. Kui olete otsustanud kokku jääda, võtke aega ja looge oma ühisest kooselust uus nägemus.

JAH: 5-10

Te pole veel otsustanud, kas tahate petmisest üle saada. Teie vahel on kohati aga tugev side ja teatud näitajad viitavad positiivsele suhtele minevikus. Teraapia ja uue tulevikuvisiooni loomisega, võite sellest madalseisust välja tulla.

JAH: kuni 5-le küsimusele

Olete ilmselt endiselt kriisis, kannatate emotsionaalse pinge all ja teie suhtes on praegu tõeline murranguhetk. Ära langeta ühtegi suurt otsust enne, kui pilti on sulle endale selge. Kui tunned, et hakkad enda üle kontrolli kaotama, otsi kiiresti abi.

Tammy Nelson