Graniidi 1 Tallinn, Tasapisi Tasakaal   

 

 • Enne 25. veebruarit 2024 soodushind 440.-
 • Täishind 490.-
 • Saab maksta kahes osas.

ENESEARENGUKURSUS

Suhte- ja suhtluskunst VII

8.-10.03. ja 29.-31.03.2024.

R 14-21, L 10-18 (lõuna 13-14.30), P 10-15

6 päeva (44 akad t)

 

“Me ei saa olla suhtlemata.” See on tuntud psühholoogi Paul Watzlawicki esimene “viiest baas aksioomist”. Sellele tõdemusele tuginedes saame järeldada, et ei saa olla ka mitte-suhet. Isegi suhtes valitsev vaikus esindab suhtluse ja suhte kvaliteeti. Nii on suhtlus ja suhe kaks iselaadset ja väga olulist inimeseks olemise osa. Igal juhul pole tegu pelgalt akadeemilise teemaga nagu me väga hästi oma igapäevakogemustele tuginedes teame.

Ilma hea suhtluseta ei ole ka head suhet. See kõlab triviaalse tõena, ent seda ellu rakendada on sageli raske. Keerukust kogeme lähisuhetes, kui suhtlus lõppeb tüli või isolatsiooniga. Tööl, kus kogeme erimeelsusi, millel ei näi paremat lahendust, kui lahkuda. Mõnele võib suhtlus olla nii keeruline, et parem on peituda turvaliste koduseinte vahele, kui arendada tähendusrikkaid sõprussuhteid.

Ilma heade suheteta on meie heaolu, samuti füüsiline ja emotsionaalne tervis ohus.

Ent mida kujutab endast hea suhe ja hea suhtlus? Kindlasti pole sellele lühikest ja kiiret definitsiooni ega lahendust. See on väga individuaalne kogemus, mis toetub meie minevikule, soovidele ja vajadustele. Teekond paremate suheteni on aga igal juhul väärt ettevõtmist!

Kursus on mõeldud neile, kes väärtustavad sügavalt tähendusrikkaid suhteid ja on valmis nende nimel tööd tegema. Oled oodatud ühinema, kui soovid vaadata endasse, et leida üles sisemised tõkked ning suhetega seotud vajadused.

Kursusel tegeleme järgmiste teemadega:

 • mina ja minu suhted – mis on? mis on puudu? mida ma vajan?
 • käsitleme varasemaid kogemusi, mis takistavad kontakti ja suhtlust;
 • jagame teooriat suhtluse keerukusest, et tõsta teadlikkust kuulamise ja jagamise olulisusest.

Suhtlus – inimestevaheline ühendus – on võti nii isikliku kui ka karjäärialase eduni. 

– Paul J. Meyer

KURSUSE TUTVUSTUS

Täienduskoolituse õppekava kirjeldus

Õppekava nimetus: Suhte- ja suhtluskunst

Õppekava rühm: 0031 isikuarengu õppekavarühm.

Õpingutega alustamise tingimused: tasuta eelvestlus, kus saab esitada kursusega seonduvaid küsimusi tagamaks kursusel osalejaile piisav informeeritus ning toetav keskkond.

Sihtrühm: kursusele on oodatud osalema täiskasvanud, kellel on soov avastada ja tõsta teadlikkust iseenda käitumis- ja suhtlusmustritest, soov õppida uusi viise suhtlemiseks, mis aitaks tõsta suhtluse ja suhete kvaliteeti. Kursus sobib neile, kes soovivad parandada oma võimekust töökohal, mis nõuab igapäevast kommunikatsiooni (õpetajad, personalijuhid, abistavate ja toetavate elukutsete esindajad), aga ka lapsevanematele ning paaridele, kes tahavad uusi teadmisi ja kogemusi oma suhte kasuks efektiivsemalt rakendada.

Õppekava maht: 44 akadeemilist tundi.

Keel: inglise keel.

Eesmärk: kursuse eesmärk on läbi uute teadmiste, sügavama teadlikkuse ning kogemuslike eksperimentide parandada oma suhtlusoskust ning suhete kvaliteeti, seeläbi tagada suurem rahuolu eluga ja parem vaimne tervis.

Õpiväljundid: kursuse läbinu on teadlikum oma suhtedünaamikatest, käitumismustritest ja suhtlemisel ettetulevatest tõketest. Oskab end paremini analüüsida ja suhetes oma käitumist juhtida. Tal on rohkem valikuid, kuidas erinevates olukordades reageerida moel, kus ta ise ja talle olulised suhted on paremini hoitud.

Õppe sisu:

 • sissejuhatus inimestevahelisse suhtlusse (Watzlawik, Schulz von Thun)
 • 5 identiteedi sammast (Petzold)
 • nelja kõrva teooria (Schulz von Thun)
 • kiindumusteooria (Bolwby)
 • metakommunikatsioon and Johari tagasisideaken
 • lisamaterjalid ja lugemissoovitused.

Õppemeetodid: kogemuste jagamine, loengud, arutelud, kehatöö, praktilised harjutused, mõtterännakud ja eksperimendid ergutamaks sügavamat eneseanalüüsi.

Õppekeskkond: koolitusruum Tasapisi Tasakaalu majas Graniidi 1 Tallinnas. Õppijate arv on maksimaalselt 12 osalejat. Kursuse hinna sees on vahepaladega kohvi- ja teepausid.

Lõpetamise tingimused ja väljastamise dokumendid: õppija on läbinud 80% auditoorsest tööst ja sooritanud programmis ettenähtud iseseisva töö (praktilised harjutused). Õppijale väljastatakse tõend.

Koolituse läbiviijad: kursust juhivad gestaltterapeut ja organisatsioonide nõustaja Kaire Talviste ning gestaltterapeut, sotsiaalteadlane ning coach Oliver Baiocco.

Kursusele registreerumine

Kursusele võivad registreeruda kõik, kes valdavad inglise keelt koolitusest arusaamiseks ja selles osalemiseks piisaval määral. Järgime koolituse korraldamisel riiklike COVID-19 piiranguid.

 • Registreerudes enne 25. veebruarit 2024 kehtib osalejale soodushind 440.-
 • Hilisematele registreerujatele on hind 490.-
 • Koha kursusel tagab deposiidimakse poole kursusetasu ulatuses.
 • Osalustasu saab maksta kahes osas.

Registreerumine aadressil kaire@siinjapraegu.ee

Kui ettenägematutel põhjustel ei saa kursusega alustada ettenähtud ajal, võib kursusele registreerunu valida deposiidimakse täieliku tagastamise või kasutada seda koha broneerimiseks järgmisel kursusel.

Kursusel osalemise kord

Soovitame riietuda mugavalt, et oleks võimalik kaasa teha liikumisega seotud harjutusi. Maja sisekorra järgi on keelatud liikuda välisjalatsites, seega palume kaasa võtta vahetusjalanõud või sokid.

Kursusel osalejal palume kohale tulla võimalikult täpselt. Hilinemisest või mittetulekust palume esimesel võimalusel teavitada.

Kursuse lõpetamsel saab osaleja sellekohase tõendi.

TAGASISIDE

Grupitöös osalemine on võimas kogemus, sest seal oled sa nähtud ja aktsepteeritud sellisena, nagu sa oled. Iseenda ja endas peituva senitundmatu avastamine nõuab julgust, sest mõnikord on see hirmutav ja näib isegi ohtlik.
Kairel ja Oliveril on oskus luua turvaline ruum, kus ennast avastada. Samal ajal loovad nad ka tingimused, mis tõukavad sind oma mugavustsoonist välja astuma. Just selle pärast läksingi ma sellele kursusele. Tahtsin ennast tundma õppida ning saada teadlikumaks oma (ebatervislikust) mustrist.

– Aija Sakova

Väga turvaline koht, tundsin end koduselt. Kõik olid kaasatud, kuigi rahvast oli palju. Kaire ja Oliver, te olete unistuste meeskond!  – osaline 3. kursuselt

Olin õigel ajal õiges kohas. Kursus oli huvitav ja kasulik. Mulle meeldis, et see oli väga praktiline ja ühendas mõlemad: vaimu ja keha. Super liidrid ja super grupp. Olen väga tänulik ja rahul. – osaline 3. kursuselt