Koolitus ZOOM keskkonnas

ONLINE KOOLITUS

Lahkuminek manipuleerijast – ohud, riskid, ellujäämisstrateegiad

21.04.2022

N 10-13

(4 akad t)

Tegu on praktilise koolitusega neile, kes tahavad rohkem kuulda nüanssidest, mis kaasnevad manipuleerijaga koos olles ja temast lahku minnes nii psühholoogiliselt kui ka juriidiliselt. Koolitajate duo moodustavad praktikud, psühhoterapeut Kaire Talviste ja jurist Merle Albrant, kes igapäevaselt nende teemadega tegelevad.

Koolitusel tulevad käsitlusele järgmised teemad.

Manipuleerijaga suhtes:

 • manipuleerimise ajendid;
 • mõju vaimsele tervisele, paarisuhtele, vanemlusele;
 • juriidilised lõksud (varade omastamine, varade kinkimine, laenud, majanduslik kontroll ja koormamine);
 • mida tasub teada psühhopaatidest ja nartsissistidest.

Lahkuminekuks valmistumine: 

 • ohud ja riskid (füüsilised, emotsionaalsed);
 • juriidilised ja majanduslikud riskid (vähene õigusteadlikkus, tulevikku kahjustavad otsused, pankrot).

Lahkuminekujärgsed manipulatsioonid:

 • partneri ja lastega (suhtluskord ja laste võõrandamine);
 • kohtuasjad (kriminaalmenetlus, tsiviilmenetlus, tähtajad, lahutus, laste hooldusõigus ja suhtluskord, esmane õiguskaitse, lähenemiskeeld, elatis).

INFO

Täienduskoolituse õppekava kirjeldus

Sihtrühm: oodatud on kõik, kes on mõelnud lahkuminekule, ent kardavad seda sammu astuda. Samuti neile, kel on lahkuminekuprotsessid parasjagu käimas. Sobib ka spetsialistidele, kes on kaasatud lahkumineku olukordadesse (lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad jne), mõistmaks paremini protsesside tagamaid ja jõujooni.

Õppekava maht: 4 akadeemilist tundi.

Keel: eesti keel.

Eesmärk: kursuse eesmärk on läbi praktiliste teadmiste tõsta teadlikkust, mis aitaks lahkuminekuprotsessides hoida paremini ennast ja lapsi.

Õpiväljundid: koolituse läbinu on teadlikum manipulatsioonidest ja nende mõjust endale ja lastele nii lahkumineku eel kui järgselt. Teab lahkuminekuga seonduvaid juriidilisi nünasse (võimalusi ja risike).

Õppemeetodid: loeng, arutelu, praktilised näited.

Õppekeskkond: Zoom.

Koolituse läbiviijad: Kaire Talviste – kliiniline gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja, Ohvriabi ja naiste tugikeskuste psühhoterapeut, raamatu „Arukalt lahku“ autor. Merle Albrant – jurist, naistevastase vägivalla ekspert, võrdse kohtlemise ekspert, koolitaja.

Koolitusele registreerumine

 • Registreerumine kuni 20. aprill 2022.
 • Osalemisvõimaluse tagab 70.- tasumine enne koolitust.
 • Koolitust ei ole lubatud salvestada.
 • Registreerumine aadressil kaire@siinjapraegu.ee

Kursusel osalemise kord

Kursust ei ole lubatud salvestada.

Soovi korral saab kursuse lõpetanu osalemise kohta sellekohase tõendi.