Tegevused toimuvad projekti “Youth workers and the threat of vicarious trauma in the professional field. An integrative self-care practice training as an approach for supporting resilience” (2023-1-EE01-KA220-YOU-000159097) raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu vahenditest.

ARUTELU

Aita meil aidata aitajaid

7.03.2024

N kl 11-14, Tallinnas

Estonian Gestalt & Training Center (EGTC) on fookusesse võtnud aitajate aitamise. Oleme astumas samme varajase sekkumise ja personaalse toetuse programmi loomiseks, millele tuginedes pakume Eestis treeningut 100le spetsialistile, et nad oskaksid vältida läbipõlemist, kaastundeväsimust ja sekundaarse traumatisatsiooni ohtu.

Selleks, et programm saaks osalejatele võimalikult praktiline ja kasulik, kutsume puudutatud valdkondade esindajaid kaasa mõtlema ja rääkima

7. märtsil kl 11-14 toimuval arutelul “Aita meil aidata aitajaid”.

Peame nõu, millist tuge vajavad probleemsete ja traumeeritud noortega (vanuses 10-24) töötavad spetsialistid: noorsootöötajad, lastekaitsjad, sotsiaaltöötajad ja -pedagoogid, ohvriabitöötajad, vaimse tervise spetsialistid, politseinikud, kohtunikud, vanglaametnikud jt.

Anname ülevaate oma plaanidest ning treeningus osalemise võimalustest. Meie treeningud toetuvad kogutud sisendile ning abivajadusele, humanistlikust-eksistenstiaalsest gestaltteraapiast lähtuvale inimese terviklikule käsitlusele.

Palume üritusele registreeruda hiljemalt 1. märtsiks sellel lingil: https://forms.gle/J8LKz6XW9DPKuSF86

Enne ürituse toimumist saadame registreerunutele ka täpse päevakava ning toimumiskoha.

Lisainfot projekti kohta leiad SIIT.

Projekti partnerid:

EGTC esindajad, gestaltpsühhoterapeudid Oliver Baiocco ja Kaire Talviste-Baiocco.

Tšehhi suuruselt teine ülikool Masaryk University.

MTÜ YOMN Hispaanias, mis tegeleb noorsootöötajate ja pedagoogide vaimse tervise, teemaliste koolitustega.