TUTVUSTAV KURSUS

Sissejuhatus gestaltteraapiasse

2.11.2024 Graniidi 1 Tallinn, Tasapisi Tasakaal

L 10-17 (lõuna 13-14)

Elu muutub üha keerulisemaks, muutused on kõikjal. Isiklikud, sotsiaalsed ja professionaalsed nõudmised kasvavad pidevalt, ent tihtipeale puudub meil selle kõigega toimetulekuks tugiraamistik. Iga päev on võitlus uue selguse nimel. Kuidas sellega toime tulla?

Integratiivne gestaltteraapia on üleilmselt tunnustatud ja praktiseeritav isiksuse arengut toetav lähenemine nii psühhoteraapias, nõustamisel kui ka koolitustel.

Gestaltteraapia on humanistlik, eksperimentaalne ja dialoogiline viis oma teadlikkuse süvendamiseks kontaktis siin ja praegu. Gestaltteraapia teoreetilise raamistikuga luuakse tingimused, kus eneseareng on parimal moel toetatud.

Teadlikkus iseendast, tagab paremad suhted ja suhtluse. Need oskused tulevad kasuks isiklikus ning ka tööelus, eriti abistavate elukutsete esindajatele.

See ühepäevane kursus on avatud kõigile, kes on huvitatud gestaltteraapiast või võimalustest edasiseks väljaõppeks, aga ka neile, kes soovivad tutvuda gestaltteraapia lähenemisega professionaalsest huvist täiendkoolitusena.

Sissejuhatav päev sisaldab:

  • teooriaosa: gestaltteraapia põhialused
  • praktiline osa: eksperimendid teooria rakendamiseks ning teadlikkuse tõstmiseks
  • info: võimalused edasiõppimiseks ja isiksuslikuks arenguks

Tule ja saa osa kaasaegsest seiklusest!

Kursus on inglise keeles.

Osalustasu: 80.-

Päeva juhivad gestaltterapeudid Oliver Baiocco ning Kaire Talviste-Baiocco.