Graniidi 1 Tallinn, Tasapisi Tasakaal

Info:

 • Koolitust viib läbi Dieter Bongers – PhD., gestaltpsühhoterapeut, psühholoog
 • kursus on inglise keeles
 • 31. juulini 2023 soodushind 370.- /täishind 430.-

Sihtrühm:

Erialaspetsialistid (psühholoogid, psühhiaatrid, psühhoterapeudid, nõustajad ja coachid), kes soovivad oma teadmisi süvendada.

Oodatud on ka teiste modaalsuste esindajad, et luua avatud ruum kogemuste jagamiseks.

Meetodid:

 • loeng ja eksperimendid
 • individuaal- ja rühmatöö
 • juhtumiarutelud ja supervisioon

KOOLITUS VAIMSE TERVISE SPETSIALISTIDELE

Seksuaalsus – erutus ja tabu

13.-15.10.2023

R 14-19, L 10-18 (lõuna 13-14.30), P 10-14

(21 akad t)

Seksuaalsus teraapias ja nõustamisel – gestaltteraapia vaatenurgast 

Seksuaalsus on inimeseks olemise keskne osa, mis suunab meie tundeid, mõtteid ja tegusid nii aktiivselt kui ka passiivselt. Oleme veendunud, et töötades psühhologilisel maastikul tuleks professionaalidel selle olulise teemaga tegeleda. Mitte otseselt sel moel kui seksuaalterapeudid, küll aga loomuliku osana oma igapäevatööst klientidega.

Seksuaalsus võib olla põnev, lihtne, keeruline, piinlik, rahuldust pakkuv ja veel palju muud. Sellel on ohtralt erinevaid tahke. Seda võib nimetada probleemiks, see võib olla tabu või ka karje vabaduse järgi. Seksuaalsus ei ole lihtsalt üks teema paljude seas, vaid puudutab olulisel määral inimeste identiteeti: kes ma olen? Mida ma endast kujutan?

Seksuaalsust võime käsitleda bio-psühholoogilise sigimistungina, teisalt aga ka kui erootilise, intiimse, inimestevahelise erilise tõmbe – armastusena. Võime seda pidada väga isiklikuks teemaks, sotsiaalse suhtluse viisiks, müügiks mõeldud kaubaks või elu müsteeriumiks.

Ei ole juhuslik, et autokraatlikud süsteemid püüavad seksuaalsust defineerida ja piirata, sest see on ettearvamatu, taltsutamatu ja vastandub autoriteedile.

Lahutamatu osa terapeuditööst

Kuna seksuaalsus on inimeseks olemise konstitutiivne osa, on sellel koht teraapias, isegi kui seda ei mainita ja selgesõnaliselt ei puudutata. Nagu Watzlawick on öelnud: “Ei ole võimalik mitte suhelda”, võib seksuaalsus voolata teraapiaprotsessi, ilma et seda teadlikult arvesse võetaks.

Vaimse tervise spetsialistid, terapeutid, coachid ja nõustajad puutuvad selle teemaga paratamatult kokku. Mitte alati otseselt, mõnikord väga õrnalt, erinevates vormides ja sügavustes. Kuidas me sellega toime tuleme? Kui enesekindlalt me selle teemaga suhestume? Kas tahame ja oskame seda käsitleda või tunneme, et see on äärmiselt privaatne teema?

Terapeudina on oluline olla (enese)teadlik sellest näiliselt kõikehõlmavast, kuid harva avalikult käsitletavast teemast ja selle mõjust endale kui terapeudile, kliendile ning lõppkokkuvõttes ka teraapiaprotsessile.

Kerkida võivad olulised küsimused:

 • Kui enesekindel, -teadlik olen selles teemas?
 • Millised on minu eetilised seisukohad, mis lähtuvad sotsiaalkultuurilisest taustast ning biograafilistest kogemustest?
 • Kuidas olen ma seotud oma seksuaalsusega?
 • Milline aspekt tekitab minus ebamugavust, piinlikkust, erutust, mida ma tahan vältida?
 • Kus on minu piirid ja kuidas ma tegelen oma uudishimuga?

Enda piiride, eelarvamuste, isiklike kogemuste, kahtluste, fantaasiate ja introjektide teadvustamine on vajalik eeldus, et teraapias selle teemaga silmitsi seista, et märgata ülekannet ja vastuülekannet.

Gestalt ja seksuaalsus

Gestalt-teraapias pole seksuaalsuse kohta kuigivõrd selgesõnaliselt kirjutatud. See on valdkond, kus organismi vajadused ja sotsiaalsed introjektid lähevad suuresti vastuollu.

Kus me gestaltterapeutidena sellel maastikul paikneme? Kuidas käsitleme ülekannet, vastuülekannet, häbi ja kontakti? Millega saavad meid aidata gestaltteraapia rajajad (Lore ja Fritz Perls, Paul Goodman ja Wilhelm Reich) ja kus vajame uut, tänapäevale sobivat mõtteviisi seksuaalsusest?

Programmi kohta loe lähemalt kursust tutvustavast osast allpool.

KURSUSE TUTVUSTUS

Täiendkoolituse õppekava kirjeldus

Õppekava nimetus: Seksuaalsus – erutus ja tabu

Õppekava maht: 21 akadeemilist tundi.

Keel: inglise keel

Sihtrühm: erialaspetsialistid (psühholoogid, psühhiaatrid, psühhoterapeudid, nõustajad ja coachid), kes soovivad oma teadmisi süvendada. Oodatud on ka teiste modaalsuste esindajad, et luua avatud ruum kogemuste jagamiseks.

Meetodid:

 • loeng ja eksperimendid
 • individuaal- ja rühmatöö
 • juhtumiarutelud ja supervisioon

Programm sisaldab:

 • Seksuaalsuse põhiaspektid psühhoteraapias: ajalugu, bioloogia ja kultuur.
 • Mida määratleda seksuaalprobleemide ja -haigustena?
 • Arutelu praegusest olukorrast ühiskonnas ja teraapias: suhted, seksuaalkasvatus, pornograafia, petmine, LGBTQ-kogukond jne.
 • Individuaalsete kogemuste jagamine ja läbitöötamine.
 • Supervisiooni seoses seksuaalsusega teraapiatöös.
 • Gestaltteraapia ja seksuaalsus.

Koolitusel käsitleme ka seda, kuidas homo- ja biseksuaalsuse tõrjumine, religioossed piirangud ja kaasaegsed müüdid mõjutavad indiviide ja sotsiaalseid gruppe.

Eesmärk: Enda piiride, eelarvamuste, isiklike kogemuste, kahtluste, fantaasiate ja introjektide teadvustamine, kui vajalik eeldus, et teraapias seksuaalsusega seonduvate teemadega silmitsi seista, et märgata ülekannet ja vastuülekannet.

Lektor: BONGERS, Dieter, dr. phil., sündinud 1951. Diplomeeritud psühholoog ja gestaltpsühhoterapeut. Õppis Kölnis ja Bonnis, assisteeris Konstanzi ja Berliini ülikoolis. Gestaltteraapia-koolitus Berliini IGG-s (1983-1986), 1991-2001 töötas Basellandi (CH) Arxhofi parandusasutuse terapeutiline direktorina, lisaks on ta töötanud psühholoogilise nõustajana BLi piirkonna politsei heaks. Praegu juhib ta nõustamis- ja psühhoteraapiapraksist Liestalis (Šveits).

Liikmelisus: EAGT, DVG, Gestalt Network Switzerland.

Õpetab gestalti Saksamaal, Šveitsis, Boliivias, Lätis, Poolas, Valgevenes ja Rumeenias.

Kursusele registreerumine

Kursusele on oodatud registreeruma vaimse tervise spetsialistid (psühhoterapeudid, psühhiaatrid, psühholoogid, nõustajad ja coachid), kes valdavad inglise keelt koolitusest arusaamiseks ja selles osalemiseks piisaval määral.

 • Registreerudes enne 31. juulit 2023 kehtib osalejale soodushind 370.-
 • Hilisematele registreerujatele on hind 430.-
 • Osalustasu täielik tasumine tagab koha kursusel.

Registreerumine aadressil kaire@siinjapraegu.ee

Kursusel osalemise kord

Soovitame riietuda mugavalt, et oleks võimalik kaasa teha liikumisega seotud harjutusi. Maja sisekorra järgi on keelatud liikuda välisjalatsites, seega palume kaasa võtta vahetusjalanõud või sokid.

Kursusel osalejal palume kohale tulla võimalikult täpselt. Hilinemisest või mittetulekust palume esimesel võimalusel teavitada.

Kursuse lõpetamisel saab osaleja sellekohase tõendi.