GIS-International Taanis

Pool sajandit gestaltterapeudina töötanud Portingu silm on treenitud märkama mõndagi, mida me ise enda puhul ei märka või tunnistada ei taha.

40 aasta eest rajas Porting ühes oma kaasaegsetega Taani õppeasutuse GIS-International, kus toimub nii Skandinaavia kui ka Eesti gestaltterapeutide väljaõpe.

Millised mured ja vajadused olid 40 aasta eest? Toona oli gestalt paljude arvates midagi äärmuslikku.

Aeg oli sootuks teine ja kontekst praegusest väga erinev. Inimesed hakkasid end vabastama köidikutest, noored ei tahtnud enam autoriteetidele alluda, oli lillelaste ja seksrevolutsiooni aeg. Pered läksid lahku, naised avastasid oma seksuaalsust, toimusid suured muutused.

Seksuaalrevolutsioonist tingituna käsitleti gestaltteraapias seksuaalsust algul sageli ja väga ameerikalikul moel (gestaltteraapia sai alguse eelmise sajandi keskpaigas Ameerikas, toim). Tähelepanu köitis uudne viis nende teemadega tegeleda. Tegelikult oli see nii terapeutidele kui psühholoogidele õppimise aeg. Võttis veidi aega, enne kui ameerikalik käsitlus integreerus meie põhja-euroopalike traditsioonidega.

Gestaltteraapia on muutunud dialoogilisemaks. Mil moel on vajadus teraapia järgi muutunud?

John E. Porting (vasakul) ühes oma kolleegi Ihor Yaro Starakiga (paremal) imetlemas kurusel osaleja kätetööd.

Elu on väga palju muutunud, samuti vajadus psühhoteraapia järele. Praegu on märksõnad kiirus, rahvusvahelistumine, võimalusterohkus, vajadus elada pidevate muutustega. Seda kõike 40 aasta eest polnud.

Kiirus paneb meid eksistentsiaalsete valikute ette: kuidas elada tähendusrikast ja sisutihedat elu, kuhu kuulub ka armastus? Teraapias töötame elama õppimise, mitte lihtsalt vastupidamise kallal. Kunst on jõuda oma suhetes sügava kontaktini, armastada ja lubada end armastada.

1990-ndate alguses laienes terapeudiõpe ka Eestisse. Kui parvlaev Estonia uppus, koondusid gestaltterapeudid ja õpilased ohvrite toetamiseks.

Gestalt on sotsiaalse orientatsiooniga. Tegeleme sellega, mis parasjagu on: suhte- või emotsionaalne probleem, kriis jne. Imeliku kokkusattumuse tahtel tulin Eestisse just sel varahommikul, kui Estonia uppus. Organiseerisime oma jõud ja saime päevaga kokku kuni 30 oma inimest. Mind liigutab eestlaste pühendumus väga.

Toetasime lähedase kaotanuid ja neidki, kes ellu jäid. Veel hiljemgi tegelesime õnnetuses vanematest ilma jäänud lastega ja suhtlesime tihedalt valitsusega.

Milles sesineb gestaltteraapia jõud? Inimesed kardavad sageli teraapiasse minna.

Kõigil on elus raskeid hetki. Varem või hiljem kaotame kellegi, keda armastame. Kõik vananevad ja kogevad elumuutusi. Vajame võimet suurte muutustega toime tulla, olgu need isiklikus elus, tööolukorras või organisatsioonis. Meil kõigil tuleb kriise läbi töötada, et saaksime jälle täiel rinnal elada.

Gestaltteraapia on holistlik ja eksistentsiaalne lähenemine, mille fookus on inimese võimel olla suhetes. Teraapias õpitakse, kuidas kasutada oma emotsioone hetkes, kuidas tegeleda elu valikutega, elada kvaliteetsemat elu ja mitte minna kompromissidele rohkem kui peaks. Teraapia on neile, kes tahavad treenida oma emotsionaalset ja sotsiaalset „musklit“. Gestaltteraapia on elama õppimise kunst.

Kuidas on pea pool sajandit gestalti teid mõjutanud?

See on muutnud mind elu pidevatele muutustele avatumaks. Ma ei valeta endale, olen võimalustest ja riskidest teadlikum. Emotsionaalne teadlikkus on võti, et elada siin ja praegu, võtta elust maksimum ning olla heades suhetes oma armsamate ja tuttavatega. See pole lihtsalt teraapia, vaid eluviis, teadliku elamise viis. Ärge muutuge oma elus ohvriks ja olge aktiivsed.

Tekst: Kaire Talviste, ilmus Eesti Päevalehes